18 sty Brak komentarzy Damian Blog

W ostatnich latach wyraźna jest tendencja do tworzenia budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Nic w tym dziwnego, bowiem rozwiązania energooszczędne pozwalają w znacznym stopniu zminimalizować koszty eksploatacyjne. W tym kontekście bardzo istotnym elementem są okna energooszczędne. Ich konstrukcja charakteryzuje się wysokimi parametrami dla przenikania ciepła i szczelności. Możliwa jest dzięki temu minimalizacja strat energii cieplnej oraz redukcja zużycia energii, wykorzystywanej do ogrzania budynku. Sprawdźmy, jakie normy powinny posiadać okna energooszczędne?

 

Współczynnik przenikania ciepła

Okna energooszczędne pozwalają ograniczyć straty ciepła. Jest to możliwe wówczas, gdy zachowują odpowiednie parametry. Najważniejszym z nich jest współczynnik przenikania ciepła Uw, którego maksymalna wartość powinna wynosić 1.1 W/(m2•K). Współczynnik przenikania ciepła informuje, jaka ilość ciepła przenika w ciągu jednej sekundy przez 1 m2 okna. Przenikanie ciepła spowodowane jest różnicą temperatur, panującą pomiędzy wnętrzem domu, a otoczeniem. Na rynku dostępne są okna energooszczędne, których współczynnik Uw wynosi 0.9 a nawet 0.6 W/(m2•K).

Współczynnik Uw dotyczy całego okna i obejmuje wartość izolacyjną oszklenia Ug oraz wartość izolacyjną ramy okiennej Uf. Wartość współczynnika Ug w oknach energooszczędnych zależy od rodzaju gazu, wypełniającego komory tafli. Dla argonu wynosi ona 0,5 W/(m2•K), natomiast dla kryptonu 0,3 W/(m2•K). Warto mieć na uwadze, że pakiety szybowe okien energooszczędnych powinny składać się z trzech tafli, oddzielonych komorami. Przestrzenie pomiędzy taflami wypełnione są gazem szlachetnym, a ich szerokość zawiera się w granicach od 10 do 16 mm. Z kolei współczynnik Uf profili okiennych nie powinien przekraczać 1 W/(m2.K). Wewnętrzna szybka powinna być dodatkowo pokryta powłoką niskoemisyjną, która odbija część ciepła z wnętrza domu i redukuje w ten sposób straty energii cieplnej.

 

Współczynnik przepuszczalności energii słonecznej

Istotnym aspektem jest również współczynnik przepuszczalności energii słonecznej G. Jego minimalna wartość w oknach energooszczędnych to 50%. W tym przypadku zasada jest odwrotna niż przy współczynniku U – im większa wartość procentowa parametru przepuszczalności energii tym lepiej. Oznacza to bowiem, że do wnętrza domu przenika z zewnątrz więcej promieniowania cieplnego. Większy współczynnik G to większe zyski energii. W domach pasywnych wartość współczynnika przepuszczalności energii powinna wynosić nawet 55%. Możliwości ewentualnych zysków energetycznych są większe w przypadku okien plastikowych, w których można zastosować dodatkowe wypełnienia termoizolacyjne. Okna z PCW wypełnione są spienionym polistyrenem, a wzmocnienia stalowe zastąpiono w nich termoplastycznymi wkładkami.