26 kwi Brak komentarzy Damian Blog

Wybierając okna, czy to na potrzeby nowo powstającego budynku, czy też przy wymianie tych już wyeksploatowanych powinniśmy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Oczywiście, gros kupujących zacznie poszukiwania od atrakcyjnej finansowo oferty. Jest to kierunek o tyle dobry, co ryzykowny, gdyż, jak mawia stare porzekadło, kto tanio kupuje – dwa razy kupuje! Zwykle też nasze preferencje opierają się na opiniach znajomych, reklamie danego produktu, popularności konkretnej technologii czy wreszcie na bazie subiektywnych wrażeń estetycznych. Niestety, nie są to jednak kryteria merytoryczne, dlatego skupimy się raczej na określonych właściwościach okien. Na potrzeby naszych rozważań pominiemy rodzaj materiału, z jakiego zbudowane są kształtowniki, sposób otwierania czy liczbę przeszkleń w skrzydle, skupiając się na parametrach technicznych. W niniejszym artykule podpowiadamy jak wybierać okna.

Parametry okien: rozumienie

Wyliczenia wskazują, że utrata energii cieplnej w budynku odbywa się w 18-30% przez okna. Jednym z podstawowych parametrów okien jest więc ich termoizolacyjność, oznaczana symbolem „Uw”. Jest to ilość ciepła przenikająca przez 1m² przegrody w ciągu 1 godziny w warunkach różnicy temperatur po obu stronach przegrody w wysokości 1°C. Im wskaźnik ten jest niższy, tym lepsza jest termoizolacja oferowana przez dany model okna. Istotne jest, aby producent okien podawał wartość tego parametru dla całej konstrukcji okna, nie tylko dla szyby, warto zatem przed wyborem okien dopytać sprzedawcę której części okna dotyczy dana wartość. Dla budownictwa mieszkaniowego maksymalna dopuszczalna wartość wskaźnika przepuszczania ciepła wynosi 2,6 W/(m2·K). Rozróżnia się także wskaźniki dla poszczególnych części konstrukcyjnych okna: Ug – dla szyb, Uf – dla ram.

Kolejnym parametrem okna, którego wartość należy zrozumieć przed zakupem jest jego zdolność do izolacji akustycznej (spotykany jest tez termin – redukcja hałasu). Parametr ten nosi miano Rw i mierzony jest w decybelach (dB). Wskazuje na zdolność okien do tłumienia hałasu pochodzącego z zewnątrz. Wysokość tego wskaźnika producenci okien osiągają poprzez kombinację zastosowania liczby tafli szyb, ich jednostkowej grubości i obecności gazu szlachetnego w przestrzeni komór. Im wyższa wartość tego parametru, tym lepiej tłumią one hałasy dochodzące z zewnątrz. Dla przykładu – normalnie prowadzona rozmowa ma natężenie dźwięku w wysokości około 55 dB, dla przelatującego stosunkowo nisko samolotu – 140 dB. Wybierając okna należy uwzględnić lokalizację budynku; przeciętnie okna tłumią hałas o 30 dB, w przypadku lokalizacji miejsca zamieszkania w pobliżu np. autostrady lub lotniska należy wybierać okna, które te wartość mają wyższą (powyżej 40 dB). Okna plastikowe o wielokomorowych profilach cechują się bardzo wysokim współczynnikiem izolacyjności.

Następnym parametrem, który zwykle pojawia się w karcie wyrobu okien jest parametr przepuszczalności świetlnej (Lt). Oznacza on ilość światła słonecznego, jaka jest w stanie przedostać się przez dane okno do wnętrza pomieszczeń. Podaje się go w postaci procentowej, im jest ona wyższa, tym jaśniej w pomieszczeniu.